Duurzaam & ecologisch

Het Kasterhuis is een duurzaam, ecologisch en modulair gebouw in hout. Warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor een vrijwel energieneutraal pand. Aan de voorzijde is een wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) aangelegd waarin regenwater geborgen en gefilterd wordt dat daarna de ondergrond infiltreert.

Een ondergrondse parking zorgt voor een minimale belasting van de groene omgeving door geparkeerde wagens.

Inclusie & participatie

Inclusie is het streven naar een samenleving waaraan iedereen zonder obstakels kan deelnemen, op basis van eigen behoeften, capaciteiten en voorkeuren.


We onderscheiden twee vormen van participatie:

Participatie als deelnemen, deel zijn waarbij de participanten eerder passieve gebruikers of klanten zijn. Men spreekt hier ook wel van maatschappelijke participatie

Participatie als deelhebben en meebouwen waarbij er sprake is van actieve betrokkenheid bij de voorbereiding en/of uitvoering. Men spreekt hier ook wel van actief burgerschap of beleidsparticipatie

Inclusie is een voorwaarde om tot participatie te komen.

Huis van velen voor velen

Het Kasterhuis wil een werk- en ontmoetingsplaats zijn van velen, voor velen om zo de waarden van inclusie en participatie uit te dragen. Mensen met een beperking participeren bij ons niet louter op een passieve manier als gebruiker, maar ook op een actieve manier. Wij streven naar een werking waarin mensen met of zonder (lichamelijke, mentale of sociale) beperking actief coproduceren en meebeslissen in het beleid.

We zetten nu al actief in op:

  • Begeleid werken
  • Maatwerk
  • Vrijwilligerswerk

Een verhaal van 3 partners

Een groeiende zorgorganisatie met een breed en deskundig ondersteungingsaanbod voor baby's, kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) een beperking, en hun netwerk. Fiola vzw biedt haar medewerkers een fijne werkplek in het Kasterhuis en organiseert er groepswerking, coaching en consults.

De CVSO Macropus werd in 2007 opgericht en heeft als doel vastgoed te verwerven, te beheren en aan een sociaal rechtvaardig tarief te verhuren.

Coddiwomple draagt bij aan een inclusieve en duurzame samenleving en doet dat op verschillende manieren. Ze zet in op software voor VAPH-voorzieningen, inclusieve vakanties en organiseert tweejaarlijks de Kangoeroebeurs.